ŻYCIORYS   ARTYSTYCZNY   JULIANA   HENISZA


Julian Henisz ur. 18.09.1941 w Warszawie, od 2007 r zamieszkały w Piasecznie pod Warszawą.
Studia: ASP w Warszawie 1960-66 na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowniach profesorów:
A.Łyżwańskiego, A.Rafałowskiego i A.Kobzdeja. Dyplom w 1967 r u prof. A.Kobzdeja.
Specjalizacja dodatkowa: Plastyka w Architekturze u prof. S.Gierowskiego i prof. J.Siennickiego.
Członek ZPAP, sekcja malarska 1973-83.
Członek ZPAP Polska Sztuka Użytkowa od 1985 r.
Pracuje zawodowo od 1960 r.
Uprawiane dziedziny: malarstwo sztalugowe, rysunek, pastel, akwarela, ceramika architektoniczna, witraż.

 

Niektóre wystawy indywidualne.
1965 – Paryż /Francja/ - Galeria J.DESPRES – monotypie.
1975 – Arnhem /Holandia/ - Galeria E.WALIŃSKA – malarstwo.
1992 – Frankfurt /Niemcy/ - Galeria WESTPOL – rysunek.
1993 – Frankfurt /Niemcy/ - Galeria ARICOM – rysunek.
1993 -  Frankfurt /Niemcy/ - Biblioteka Uniwersytecka -rysunek.
2006 -  Warszawa /Polska/ - Muzeum Historyczne Miasta Warszawy – pastel, rysunek.

 

Udział w niektórych zbiorowych wystawach sztuki polskiej za granicą.
1974 – Arnhem /Holandia/ - Galeria E.WALIŃSKA – malarstwo.
1976 – Wiedeń /Austria/ - „Sztuka Polska 1900-1976” - malarstwo.
1976 – Kopenhaga /Dania/ - „O poprawę”- malarstwo.
1976-78 – Nevers, Grasse, Reims, Blois /Francja/ - „O poprawę” - malarstwo.

 

Udział w niektórych zbiorowych wystawach w kraju.
1968 – Warszawa – Galeria Współczesna RUCH /Teatr Wielki/ - „Secesja – secesja?”- malarstwo.
1968 – Warszawa- Galeria Współczesna  RUCH /Teatr Wielki/- Pokaz uczestników wystaw 1965-8.
1968-80 – Warszawa – CBWA „Zachęta” - II,V,VI,VII „Festiwal Polskiego Malarstwa Współczes.”
1973 -  Warszawa – Galeria M.D.M. - „Otwarte drzwi” - malarstwo.
1970-74 – Szczecin – BWA – V,VII  „Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego”.
1976 – Płock - Muzeum Secesji - „Sztuka Polska 1900-1976” - malarstwo.
1976-80 – Warszawa – w kilku galeriach wystawy „O poprawę”.
1976 – Warszawa – DAP - „Struktury” malarstwo.
1981 – Warszawa -  DAP - „Tendencje konstruktywistyczne” - malarstwo.
2011 – Warszawa – „GAGA – Galeria” – Oratorium kosmiczne – malarstwo.
1970-2011 – Warszawa – Galerie:  „ZAPIECEK” /Stare Miasto/, „SD” Panorama przy ul. Witosa,
„ M.D.M.” ul. Marszałkowska,  „GAGA” ul. Książęca.

Prace w zbiorach  Ministerstwa Kultury i Sztuki, Muzeum Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum Secesji w Płocku, oraz w zbiorach prywatnych we Francji, Niemczech, Szwecji, Holandii, Austrii.

Obszerniejsze noty biograficzne

  1. Słownik Artystów Plastyków, Warszawa 1972.
  2. Kto jest kim w Polsce, Warszawa 1984.
  3. Praca magisterska Beaty Cios na ATK, Warszawa 1994.

Bierze udział w  lokalnym, środowiskowym życiu plastycznym.  Uczestniczy w kontaktach artystycznych między miastami bliźniaczymi: Konstancin - Saint-Germain-en-Laye-Leidschendam.
Uczestniczył  w działalności  regionalnych środowisk twórczych:  Konstancina - grupa „Triada”; Piaseczna - „Grupa Piaseczno”;  Góry Kalwarii „Communio Graphis”